adw. dr Andrzej Bryłka

Adw. dr Andrzej Bryłka został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu w roku 1987. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1973r., a w roku 1982 obronił pracę doktorską której promotorem był prof. Tadeusz Zieliński – późniejszy Rzecznik Praw Obywatelskich.  Adw. dr Andrzej Bryłka był w latach 2004 – 2010 członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od roku 2010 do chwili obecnej pełni funkcje w krajowych organach Adwokatury.

Adwokaci
Specjalizacja
© 2017 Kancelaria Adwokacka adw. dr Andrzej Bryłka adw. Krzysztof Bryłka Spółka Partnerska
Dumnie wspierane przez WordPress. Design: panterek.pl