adw. Krzysztof Bryłka

Adw. Krzysztof Bryłka został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu w roku 2012. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2007r., broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego pod tytułem „Eksces działającego w obronie koniecznej oraz jego prawnokarne konsekwencje”. Zatrudnienie w Kancelarii Adwokackiej adw. dr Andrzeja Bryłki podjął w okresie studiów i kontynuował w okresie aplikacji adwokackiej, którą ukończył w 2011r. Prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, świadcząc usługi prawnicze dla przedsiębiorców obejmujące zarówno reprezentowanie podmiotów w sporach gospodarczych, pomoc w zawiązaniu i prowadzeniu spółek handlowych, jak również doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, oraz z zakresu postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Adwokaci
Specjalizacja
© 2017 Kancelaria Adwokacka adw. dr Andrzej Bryłka adw. Krzysztof Bryłka Spółka Partnerska
Dumnie wspierane przez WordPress. Design: panterek.pl