Oferta

Kancelaria zajmuje się szerokim spektrum działalności w zakresie pomocy prawnej, obejmującej nie tylko reprezentację przed sądami i organami administracji oraz innymi instytucjami, lecz również doradztwo prawne i stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Kancelaria świadczy usługi obejmujące doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a w szczególności dotyczące: dochodzenia wierzytelności, odszkodowań, znoszenia współwłasności, podziału majątku, rozwodów, działów spadku. Prowadzimy obrony w sprawach karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych oraz karnych medycznych. Pomagamy przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego oraz przy przekształceniach, połączeniu i podziałach spółek. Świadczymy doradztwo przy negocjowaniu i sporządzaniu umów. Prowadzimy stałą obsługę przedsiębiorstw, obejmującą doradztwo w bieżącej działalności gospodarczej. Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Adwokaci
Specjalizacja
© 2017 Kancelaria Adwokacka adw. dr Andrzej Bryłka adw. Krzysztof Bryłka Spółka Partnerska
Dumnie wspierane przez WordPress. Design: panterek.pl