Prawo Cywilne

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w zakresie: prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, oraz prawa własności intelektualnej. Powyższe obejmuje dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych umów, bezpodstawnego wzbogacenia oraz roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Pomagamy kształtować stosunki prawne poprzez świadczenie usług w ramach pomocy w przedsięwzięciach obejmujących zawieranie umów, znoszenie współwłasności czy podziałach majątku wspólnego. Pomagamy w uporządkowaniu stosunków majątkowych z uwzględnieniem instytucji prawa spadkowego.

Adwokaci
Specjalizacja
© 2017 Kancelaria Adwokacka adw. dr Andrzej Bryłka adw. Krzysztof Bryłka Spółka Partnerska
Dumnie wspierane przez WordPress. Design: panterek.pl